GDPR

Behandling av Personuppgifter (GDPR)

Vi sparar följande persondata om våra medlemmar: förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer, person nr, adress, postnummer, ort och land.

Dessa uppgifter behöver vi för att registrera dig på Idrottonline.se och SBF, Helsingborgs Kommun samt för att kontakta dig angående SMK Helsingborgs nödvändiga kommunikation.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt så att du kan känna dig trygg av klubbens styrelse. Uppgifterna kommer inte överföras till någon annan verksamhet eller ett annat land.

Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt om inte uppgifterna behövs för rättslig förpliktelse. Normal lagringstid för persondata är 24 månader.

Alla medlemmar har tillgång till sina personuppgifter samt rättningar och borttagande.

Vid registrering till tävling sparar vi följande data på förare: förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer, person nr, adress, postnummer, ort och land.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt av tävlingsledning.

Genom att teckna medlemskap samt anmäla dig till tävlingen godkänner du SMK Helsingborgs villkor.

GDPR går även under SBF och RF:s stadgar.

Vår verksamhet

Medlem

Hitta våra stadgar och medlemsavgifter.

Miljö

Hitta vårt miljöintyg från Svensk Bilsport

Folkrace

Information om Folkrace hos SMK Helsingborg

Crosskart

Information om Crosscart hos SMK Helsingborg